Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Van harte welkom op onze website


Op deze website kunt u ons vast een beetje leren kennen en wij spreken het verlangen uit ook u te leren kennen. Onze kerk is een open, vooruitstrevende gemeente die gelovig op weg is en waar ieder mens tot zijn recht komt.

We zijn een levende gemeenschap die aangesloten is bij de PKN, die samenwerkt met andere kerken in deze dorpskern, de Vecht & Angstel Kerk, de Hervormde Gemeente en de Sint Ludgerus Geloofsgemeenschap.
Ook in het verband van de Raad van Kerken wordt samengewerkt. 

Op deze website kunt u informatie vinden over:

  • Agenda
  • Kerknieuws
  • Meeluisteren
  • Kerkenraad en Adressen
  • Kontakt en Privacy
  • Historie
  • Verhuurreglement
  • ANBI en Beleidsplan

 Kerkdiensten:

Zolang het onveilig is om samen in ons kerkgebouw te zijn, is het een zoektocht hoe we toch als gemeente de lofzang gaande houden, en samen uit de Bijbel te blijven lezen. We hopen een vorm te vinden om de zondagse eredienst toch online te laten plaatsvinden zodat u thuis kunt luisteren via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/270-Gereformeerde-Kerk-Loenen-aan-de-Vecht

Tenslotte, geef uw e-mailadres door als u nog niet per e-mail op de hoogte wordt gehouden. Bij de vele veranderingen is het makkelijker om elkaar via een digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden.

ds. Pieter Pronk


U kunt eventueel ook luisteren naar een uitzending van onze Hervormde zuster gemeente:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/561-Hervormde-Gemeente-Loenen-aan-de-Vecht


Ds. Klaas de Vries verzorgt vanuit de Tituskapel een wekelijkse video uitzending 

Deze wordt gedeeld met onze zustergemeente de Vecht & Angstel kerk: https://tituskapel.nl/